CONTACTO


Empoderamiento para Renacer Espiritualmente.
Experiencias “Unidos en Su Gloria”

Empowerment to be Spiritually Reborn..
“United in His Glory” Experiences

Le Pouvoir de Renaître Spirituellement.
Expériences “Unis dans Sa Gloire”

Más información :
unidosensugloria [at] barcelona-sessions.com